Louisiana Tech

Louisiana Tech

CHS Farm Family of the Year

Check back Oct. 3 to begin voting!


View previous winners:

2015 Louisiana Tech University CHS Farm Family of the Year winners
2014 Louisiana Tech University CHS Farm Family of the Year winners