Kansas State

Kansas State

CHS Farm Family of the Year

The Rychert Family

The Rychert family from Paola, Kan., is this year's Farm Family of the Year.


2014 Kansas State CHS Farm Family of the Year